แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน

thai_2017

นักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจไทยใน2560 จะเติบโตไม่ถึง ร้อยละ 4 ตามสภาพัฒน์และกระทรวงการคลังคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากความเสี่ยงทางการเมือง จะยังคงเป็นปัจจัยที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

ในปี 2559 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยสามารถประคองผ่านไปได้ด้วยดีแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยในด้านลบหลายประการทั้งจากภายในเองและภายนอกประเทศ ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2560 เศรษฐกิจของจะยังคงอัตราการเติบโตต่อเนื่อง แต่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมจะยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากยังมีปัจจัยความเสี่ยงหลายอย่างคอยกดดันอยู่

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้เศรษฐกิจในปี 2560 ปัจจัยหลักจะมาการบริโภคในประเทศและการใช้จ่ายในภาครัฐเป็นหลัก ในภาคการส่งออกแม้จะมีสัญญาณแนวโน้มดีขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง รวมทั้งค่าเงินบาทที่ยังไม่มีเสถียรภาพยังคงแกว่งตามภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ ส่วนที่การลงทุนภาคเอกชนของไทยก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่ชัดเจนนัก

นอกจากนั้นแล้ว ตัวแปรที่สำคัญที่ประการหนึ่งที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจในระยะต่อไปก็คือปัจจัยทางด้านการเมืองภายในประเทศ โดยเฉพาะอการเลือกตั้งที่ยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้าอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังกันไว้ได้จริงหรือไม่

ในส่วนของรัฐบาลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการคาดการภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ว่า น่าจะขยายตัวได้ถึง 3.5 – 4% อันเป็นผลมาจากนโยบายการลงทุนของภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชน เช่น รับบาลอนุมัติงบประมาณ 1 แสนล้านบาท ที่ให้กลุ่มจังหวัดต่างๆนำงบประมาณส่วนนี้นำไปพัฒนาพื้นที่ตนเองอีกทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่กำลังจะทยอยออกมา ทั้งโครงการรถไฟใต้ดิน, รถไฟทางคู่, สนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 รวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่มีสัญญาณแนวโน้มที่ดีขึ้น อีกทั้งภาคการส่งออกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปี 2559

ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ได้ประเมินว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้โดยคาดว่าอัตตาการเจริญเติบโตจะอยู่ในช่วง 3.0%-4.0% ซึ่งเป็นการเติบโตดีกว่าในปีผ่านมาที่มีอัตรตราการขยายตัว 3.2 % ที่

กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก  การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2559 เพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 18,911 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอัตราการขยายตัวสูงที่สุดของรอบ 9 เดือน ในขณะที่การนำเข้าเดือนพฤศจิกายน 2559 เพิ่มขึ้น 3.0% เป็น 17,368 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้เกินดุลการค้า 1,543 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นการเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 199ติดต่อกัน