thai_2017

แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน

May 15, 2017 admin 0

นักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจไทยใน2560 จะเติบโตไม่ถึง ร้อยละ 4 ตามสภาพัฒน์และกระทรวงการคลังคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากความเสี่ยงทางการเมือง จะยังคงเป็นปัจจัยที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ในปี 2559 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยสามารถประคองผ่านไปได้ด้วยดีแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยในด้านลบหลายประการทั้งจากภายในเองและภายนอกประเทศ ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2560 เศรษฐกิจของจะยังคงอัตราการเติบโตต่อเนื่อง แต่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมจะยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากยังมีปัจจัยความเสี่ยงหลายอย่างคอยกดดันอยู่ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้เศรษฐกิจในปี 2560 ปัจจัยหลักจะมาการบริโภคในประเทศและการใช้จ่ายในภาครัฐเป็นหลัก ในภาคการส่งออกแม้จะมีสัญญาณแนวโน้มดีขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง รวมทั้งค่าเงินบาทที่ยังไม่มีเสถียรภาพยังคงแกว่งตามภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ ส่วนที่การลงทุนภาคเอกชนของไทยก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่ชัดเจนนัก นอกจากนั้นแล้ว ตัวแปรที่สำคัญที่ประการหนึ่งที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจในระยะต่อไปก็คือปัจจัยทางด้านการเมืองภายในประเทศ […]

economy

ภาวะของเศรษฐกิจทั่วโลกใน ปี 2560

March 14, 2017 admin 0

ที่ผ่านมาในปี 2559 เชื่อว่าหลายท่านคงเห็นตรงกันเกี่ยวกับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของไทยและของโลกเป็นปีที่สภาวะเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวค่อนไปทางถดถอย ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับฐานแรงถึง 2 ครั้งด้วยกัน คือในช่วงที่จีนปรับลดค่าเงินหยวนครั้งใหญ่ที่ส่งผละกระทบไปทั่วโลกและอีกครั้งในเดือนมิถุนายน  หลังจากอังกฤษได้ทำประชามติขอแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายเป็นอย่างมากจึงทำให้เกิดความผันผวนเป็นอย่างมากต่อตลาดการเงินทั่วโลก หากจะคาดการณ์สภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในปี 2560  คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะแนวโน้มการขยายตัวได้ดีกว่าปีก่อน แต่ก็ยังคงยังมีทิศทางที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังคงต้องมีอยู่ในปี 2560  โดยมีปัจจัยมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป ที่เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศในทวีปยุโรปจะมีการเลือกตั้งใหม่ประเทศทั้งหมดจะมีการเลือกตั้งใหม่ ฝรั่งเศสจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ครบวาระลงในปีนี้ รวมไปถึงการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เช่นกัน มาดูทางด้านฝั่งสหรัฐฯประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกตามไปด้วย  สิ่งที่ยังคงต้องติดตาม คือ เรื่องนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของทรัมป์ว่าที่ดำเนินนโยบายไปอย่างไร […]